Personalet i Urtehagen barnehager AS hadde plandag 28.10.16.

Alle barnehagene i Urtehagen satser på realfag i perioden 2017-2018. Vi velger å fokusere på matematikk først.

Plandagen var delt i to deler.

Første del var et kurs i Matematikk Naturligvis med Rut Eli Gabrielsen fra MV -Nordic.
Kurset er veldig praktisk med konkrete forslag til uteleker og aktiviteter ute vi kan ha sammen med barna.

Andre del var et foredrag med Vigdis Flottorp fra Høgskolen i Oslo og Akershus med teamet Matematikk for de yngste i barnehagen.

Det var en dag fylt med lek, aktivitet, godt humør og ny kunnskap.