Mobbing i barnehagen - de voksnes ansvar

Lou Cathrin Norreen fra Foreldreutvalget for barnehager (fub.no) holdt foredrag for ansatte i Grønland, Skomakergata, Maurtua og Lille Grønland barnehage 26.10.16

Foredraget omhandlet mobbing i barnehagen og de voksnes ansvar.
Dette er et viktig tema som både ansatte i barnehagene og foreldrene må ta på alvor.
Det er de voksnes ansvar å forebygge, avdekke og stoppe mobbing blant barn.
Foredraget ga oss grunnlag for økt bevisstgjøring for videre arbeid ute i barnehagene.

Det finnes brosjyrer om temaet på forskjellige språk, og vi fikk brosjyrer på engelsk, norsk, arabisk, somalisk og urdu som vi kan dele ut til foreldrene.